بالشها

بالشها

بالشها مضمونی کودکانه و اجتماعی دارد با بازی عموپورنگ و امیرمحمد است. این سریال به نویسندگی محمد درویشعلی پور و کارگردانی احمد درویشعلی پور ساخته شده است. در ۱۵ قسمت ساخته شده است وطرفداران زیادی[…]