اوزاک Uzak

اوزاک Uzak دوردست یا Distant (فاصله) فیلمی در سبک درام به کارگردانی نوری بیلگه جیلان است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد. از بازیگران آن می‌توان به مهمت ایمین توپارک اشاره کرد. این فیلم در[…]

رجب ایودیک ۳ Recep Ivedik

رجب ایودیک ۳ Recep Ivedik یک فیلم کمدی ترکیه است که در سال ۲۰۱۰ ساخته‌شده است، که در ادامه اکران موفق فیلم رجب ایودیک ۱ Recep Ivedik نسخه های دیگر در توالی این فیلم ساخت‌شده‌است.[…]

رجب ایودیک ۵ Recep Ivedik

رجب ایودیک ۵ Recep Ivedik یک فیلم کمدی ترکیه است که در سال ۲۰۰۹ ساخته‌شده است، که در ادامه اکران موفق فیلم رجب ایودیک ۱ Recep Ivedik نسخه های دیگر در توالی این فیلم ساخت‌شده‌است.[…]

رجب ایودیک ۴ Recep Ivedik

رجب ایودیک ۴ Recep Ivedik یک فیلم کمدی ترکیه است که در سال ۲۰۱۴ ساخته‌شده است، که در ادامه اکران موفق فیلم رجب ایودیک ۱ Recep Ivedik نسخه های دیگر در توالی این فیلم ساخت‌شده‌است.[…]

رجب ایودیک ۲ Recep Ivedik

رجب ایودیک ۲ Recep Ivedik یک فیلم کمدی ترکیه است که در سال ۲۰۰۹ ساخته‌شده است، که در ادامه اکران موفق فیلم رجب ایودیک ۱ Recep Ivedik نسخه های دیگر در توالی این فیلم ساخت‌شده‌است.[…]

رجب Recep Ivedik

رجب Recep Ivedik فیلمی است کمدی محصول کشور ترکیه به کارگردانی توگان گوکبار. رجب ایودیک Recep İvedik یک فیلم کمدی ترکیه است که در سال ۲۰۰۸ ساخته‌شده است، در ادامه اکران موفق این فیلم ۴[…]